Sportkooien

Habistad › Sportkooien | Voetbalkooien
De sportkooi
Sporten en bewegen is belangrijk. Gelukkig begrijpen gemeenten maar ook wijkplatforms en plaatselijk belang verenigingen dat bewegen gefaciliteerd moet worden. Naast bewegen komt hierbij ook een sociaal aspect om de hoek kijken, namelijk ontmoeten. Deze twee belangrijke zaken worden verenigd bij de aanschaf van een sportkooi. Naast de benaming sportkooi, wordt ook wel voetbalkooi of multifunctionele sportkooi gebruikt. Dit laatste omdat in een multifunctionele sportkooi verschillende sporten verenigd worden zoals voetbal, basketbal, tennis en zelfs hockey. Wanneer ook hockey in een sportkooi gespeeld wordt dan kan hiervoor een slagplank toegevoegd worden.
 
Ontmoetingsplek
Een sportkooi wordt meestal geplaatst in een wijk of dorp. De locatie kan uitgebreid worden met Outdoor Fitness toestellen. Met de sportkooi als multifunctioneel middelpunt is dan een ontmoetingsplek gecreëerd voor jong en oud. Waar mensen elkaar spreken, van elkaar leren, aanmoedigen en daardoor respecteren.
Geluidsarm
Een belangrijk aspect om draagvlak te creëren bij omwonenden van een beoogde locatie voor een sportkooi of voetbalkooi is dat deze geluidsarm moet zijn. Storend geluid van een sportkooi wordt vaak veroorzaakt door resonantie. Resonantie kan voorkomen worden door te kiezen voor een sportkooi met zware staanders en een starre vulling tussen de staanders. Daarnaast is een verbinding met een kunststof voering belangrijk. De sportkooien van HabiStad hebben spijlenpanelen waarbij de spijlen in de liggers zijn gestoken en daarna zijn afgelast. De verbinding tussen de spijlenpanelen en de staander wordt gemaakt met speciaal voor dit doel geëxtrudeerde kunststof voering. Op deze manier is er geen staal op staal contact en daardoor zeer geluidsarm.
Ondergrond
Op basis van de sport(en) die gespeeld worden in een multifunctionele sportkooi, onderhoud en levensduur wordt een ondergrond gekozen. HabiStad levert verschillende vloeren en kan hier in adviseren. Kijkt u voor meer informatie op onze themapagina Ondergronden.
Sportkooien