Hekwerk › Spijlenhekwerk
Spijlenhekwerk met ronde of vierkante spijlen, al dan niet doorlopend. Spijlenhekwerk met een kleinere tussenafstand tussen de spijlen voor toepassing bij scholen. Een veilig en stevig hekwerk.