Beweegtuinen

Habistad › Beweegtuinen
Bewegen is belangrijk
Bewegen is belangrijk. Daar is iedereen het wel over eens. Niet alleen om te werken aan een goede conditie maar ook om actief te blijven en het krijgen en onderhouden van sociale contacten. Waar dit voor veel jonge mensen min of meer een vanzelfsprekendheid is, is dit het niet voor 70+ ouderen. Omdat deze groep voor een groot deel inactief is, is het juist voor hen buitengewoon belangrijk om te bewegen.

Door de vergrijzing zal het aantal incidenten, bijvoorbeeld de gevolgen van een val, stijgen. Het is daarom belangrijk dat ook ouderen spier- en botversterkende oefeningen doen. Tel hier het sociale isolement, waar veel ouderen in verkeren, bij op dan is een beweegtuin een oplossing.
 
Wat is een beweegtuin?
Een beweegtuin wordt buiten ingericht, bij voorkeur in de buurt van een woonzorginstelling of verpleeghuis. In de beweegtuin vind je outdoor fitnesstoestellen waarop conditie, kracht of coördinatie oefeningen kunnen worden gedaan.

Een beweegtuin kan speciaal met op ouderen gerichte toestellen en accessoires worden ingericht maar er kan ook een combinatie gemaakt worden met (oudere) jongeren. Een integratie tussen jongere en ouderen mensen versterkt het sociale aspect en zal meehelpen aan het tegengaan van een sociaal isolement.
Beweegtuinen van HabiStad
Wij hebben een uitgekiend Outdoor Fitness programma. Toestellen die gemaakt zijn voor buiten, tegen een stootje kunnen maar toch een aantrekkelijke look hebben.

Wij hebben de kennis en kunde in huis om een op de situatie gericht ontwerp te maken en uit te voeren. Voor ouderen, jongeren of een mix hiervan.
Beweegtuinen