Certificaten en keurmerken

Habistad › Certificaten en keurmerken
Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid
HabiStad hecht veel waarde aan kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Bedrijfsbreed hebben wij de volgende certificaten en keurmerken:
 
FSC
HabiStad strijdt mee tegen ontbossing en klimaatverandering en is FSC-gecertificeerd. Hiermee levert HabiStad een bijdrage aan het wereldwijd verbeteren van een duurzaam, verantwoord bosbeheer waarbij natuurbelangen, sociale aspecten en economische belangen met elkaar in balans zijn. Al het door HabiStad gebruikte hout voor o.a. tuinafrasteringen, schuttingen, poortjes en banken komt uit goed beheerde bossen.
VCA
Als betrouwbaar en deskundig opdrachtnemer hecht HabiStad er veel waarde aan dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken en wil HabiStad haar opdrachtgevers graag ontzorgen door de juiste kennis in huis te hebben op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Ook wil HabiStad deze kennis kunnen toepassen daar waar nodig. Medewerkers en onderaannemers die door HabiStad worden ingezet, zijn VCA-gecertificeerd daar waar vereist.
NEN-EN 1176-norm
Voor speeltoestellen is een speciale wet opgesteld: het Warenwetbesluit Attractie – en Speeltoestellen (WAS). Hierin staat vermeld dat alle speeltoestellen in de openbare ruimte veilig moeten zijn. Het WAS is van toepassing op speeltoestellen in de publieke ruimte. In deze wet staat een verwijzing naar de Europese Normen voor speeltoestellen en bijbehorende valdempende ondergronden. De Europese normen zijn de veiligheidseisen aan speeltoestellen, die in Europa met elkaar zijn afgesproken en vastgelegd. Wanneer een toestel en de ondergrond aan deze normen voldoet, wordt er een beoogd niveau van veiligheid behaald. Voor speeltoestellen is de NEN-EN 1176-norm van toepassing.

Voor reguliere sporttoestellen, die niet bedoeld zijn als speeltoestel, geldt de wet Algemene Productveiligheid als ze niet vlakbij of tussen speeltoestellen staan. Hierbij valt te denken aan onder andere basketbalpalen, voetbaldoelen en pannakooien. Voor reguliere sporttoestellen die niet bedoeld zijn als speeltoestel, maar wel vlakbij of tussen speeltoestellen staan, geldt het WAS (Warenwetbesluit Attracties & Speeltoestellen) en is de NEN-EN 1176-norm van toepassing.
NEN-EN 16630-norm
HabiStad importeert haar outdoor fitness- en street workout-toestellen uit Frankrijk. De toestellen worden geleverd onder de Europese NEN-EN 16630-norm ‘Permanent geïnstalleerde fitnessapparatuur voor buiten’. Fitness- en street workout-toestellen vallen niet onder het WAS (Warenwetbesluit Attracties & Speeltoestellen). Het is daarom niet wenselijk deze te plaatsen in de directe nabijheid van speeltoestellen die wel onder het WAS vallen. Omdat de fitness- en street workout-toestellen voor kinderen een toevoegde speelwaarde hebben, brengen zij een potentieel risico met zich mee als ze in de directe nabijheid van speeltoestellen worden geplaatst.
NEN-EN 1177-norm
Valdempende ondergronden behorende bij speeltoestellen vallen eveneens onder het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). Voor de vloeropbouw van valdempende ondergronden, zoals rubber tegels en gietvloeren, is de NEN-EN 1177-norm van toepassing. Afhankelijk van de mogelijke valhoogte wordt samen met de opdrachtgever de meest veilige ondergrond gekozen.
Inspectie outdoor sporttoestellen
Het is belangrijk dat de outdoor fitness- en street work-out-toestellen in optimale staat en veilig blijven voor de gebruikers. Met het oog op de veiligheid, maar ook in verband met weersinvloeden is het daarom belangrijk dat de toestellen goed en regelmatig onderhouden worden. Daarvoor is het aan te raden de toestellen te laten inspecteren. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de beheerder van de toestellen. HabiStad helpt u graag verder.